เที่ยววัด วังอยุธยา ในสมัย ราชวงศ์ปราสาททอง

1040
เที่ยวอยุธยา เที่ยววัดและวัง น่าเที่ยว ตามรอย ละครดัง "บุพเพสันนิวาส"
10 โบราณสถานเหล่านี้ ตามประวัติถูกสร้างและบูรณะซ่อมแซมในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง(ต้นราชวังปราสาททอง) จวบจนสมัยพระนารายณ์มหาราช
ปราสาทนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรี สันนิษฐานว่า สร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูน ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในแผ่นดินนี้พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทศิลาที่เรียกว่า "พระนครหลวง"

ในกรุงกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2147 มาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับ...
read more
又称泰国夏宫、邦巴因王宫、挽巴茵夏宫、班帕因夏宫等。它位于泰国古都大城以南25公里,阿育塔雅以南28公里,曼谷以北58公里,占地13多公顷。它坐落在湄南河左岸。从阿育塔雅王朝起这里就成为皇族的避暑之处。在泰国东西南北中五处行宫中,以此处离曼谷最近,也是建筑规模最大,造型最美一处行宫。内有各式风格的古代宫殿,富丽堂皇、古色古香。其中最引人注目的是一座水上皇亭,为泰民族的建筑代表形式之一,每年都吸引不少游客慕名而访。因该宫与大城市区很近,故以后的历代皇帝,都将其作为夏日的行宫。直至后来首都曼谷,挽巴茵宫就因路程遥远而渐渐失去了皇室的喜爱。然而,到了拉玛四世皇时代(1851年至1868年),泰国开始使用汽船,皇室成员可方便地乘船沿湄南河到达该地,故又在旧址重建、扩建皇殿,使挽巴茵宫再度成为皇室的夏日行宫。... read more
柴瓦塔那兰寺(泰语:วัดไชยวัฒนาราม)又称贵妃寺,是位于泰国中部艾尤塔雅历史公园的一座佛教寺庙。寺庙坐落在昭拍耶河西畔,艾尤塔雅岛外。它是公园所在的大城府最雄伟美丽的寺庙之一,也是一个旅游胜地。
1630年,大城王国的巴萨通王(Prasat Thong)为了纪念他居住在该地区的母亲而下令开始建造寺庙。设计风格为高棉风格,为当时流行的建筑风格。塔群的中央是一座高棉式的大塔,四周有4个小塔,再外围则有8个更小的塔及门。13座高塔的周围围绕着120尊坐佛,8个小塔中另端坐着12尊大佛。...
read more
Kudi Dao寺,寺庙建设的历史没有出现。据推测是在Narai国王统治期间创造的并在国王Borom Kot统治时期进行了翻新大约在2254年至2256年,由一个大寺庙组成随着大城时代晚期的美丽,与建筑的基础和球形的宝塔,平行的柱子
作为寺庙总统的大宝塔钟声的哪一部分坏了在过去,它已经多次恢复。
Wat Kudi Dao是一座大型寺庙,创造了特色和艺术形式,类似于大城早期建造的皇家寺庙。到大城府中心特别是莲花头,莲花柱,一组赤陶形粘土,小花瓣内部是一个傀儡,类似于2042年建造的Phra Sri Sanphet寺的皇家寺庙
Kudi Dao Temple应该至少在Ayutthaya时期建造。金塔王的阿玉曾一度拥有皇家宫殿的皇室称号,这是皇家宫殿在游泳池尽头的神圣之地。他下令在2254年恢复这座寺庙,并建造一个观察修复的住所这座宫殿在3年内完工,被命名为“马里宫殿”...
read more
大城王朝时期,普泰塔万寺是一个非常有名的皇家寺庙。乌通国王在这里建立起了都城,亦即大城府。
普泰塔万寺又是一个在缅甸军攻陷大城府之后没有遭到破坏的寺庙,所以至今仍然许多泰国国内外游客前去朝拜。...
read more
Wat Kasatrathirat Worawihan是位于城外的湄南河畔的一座寺庙,位于Chedi对面Phra Sri Suriyothai以前被称为“Wat Kasatra”或“Wat Kasatra Ram”的是一座古老的寺庙大城时代
这是一座您在周围的美景中庆祝晚上看海滨时能看到佛教寺庙。 Phra Prang是寺庙的主要总统在寺庙内,天花板上饰有雕刻的木制星形图案,雕塑很少见。
出现在Somdej Phra Suriyarintra的土地上,他已经14个月,5个月,“缅甸人在Ratchapruek Temple和Kasatrawas Temple上开了一门大炮射入首都许多房屋被杀。“这座寺庙在大城府失去时被毁。目前,它已经恢复。享有美丽的河景...
read more
Wat Somnakhottharam据推测,建于大城早期并且在大城府后期由昭披耶科萨(钢铁)和昭披萨科萨(潘)重建,可能是在纳莱王大帝时期在Gophers的档案中在Wada Somnakotaram国王执政期间,在荷兰东印度公司工作的德国医生于2233年前往Ayudhya。目前,这是一座寺庙,僧侣居住在历史遗址的南部。没有证据证明这座寺庙的历史。在密码学中说它已由Chao Phraya Kosa Steel修复
在纳拉扬国王统治时期通过电话“Wat Phraya Phra Klang”并表示,Phetracha国王为女神Phra Dusit,昭披耶Komsathibodi(铁)和湄南河Kosathibadir(Pan)的母亲Phra Dusit献上皇家火葬。 2233年,在Wassanakottharam,Narai国王陛下认为这座寺庙将是湄南河Komsathib...
read more
Pradu Songtham寺位于Phra Nakhon Si Ayutthaya区东北岛镇Ayodhaya地区的寺庙群
是一座建于大城时期的古老寺庙但在此期间没有发现任何证据谁是创造者只有在1620年的年鉴中提到,这个八字形的Pradu寺的修士的时间拯救了Ayudhya的上帝,逃离了死去的日本人的反叛一旦帕夏Paphonphon党开除了日本战役并且死于宫殿。
后来,Maha Amat有以下偏好,因此被任命为Suriyawong防御的统治者。 (随后,王位成为Prasat Thong勋爵)。提到殿下的时间或称为“Khun Luang,寻找寺庙”他进入并留在Pradu Songtham寺。这是最后一天。在1767年失去Ayudhya之后被强行带到Angwa之前
由于这场战争,Pradu Temple是一座废弃的寺庙,直到Luang Por Rodtu来修缮它成为一座寺...
read more
佛寺玛哈泰是大城府历史公园里的一座寺庙。
玛哈泰寺是大城时期最重要的寺庙之一。它是供奉佛教圣物的寺庙。 
历史
寺庙历史悠久,帕玛哈泰寺建于包若玛拉嘉一世(Borom Rachathirat I 1370-1388)时期,它的主塔曾高达约40米,是大城最早建成的高棉式佛塔之一,不过现在只剩下底部的基座,从围绕四周的佛塔上依稀可以看到当时以灰泥装饰的痕迹。...
read more

ร้านอาหารใกล้เคียง