ถนนสะพานสวยๆ ทั่วไทย

5077
สะพาน และถนนสวยๆ ทั่วเมืองไทย
สะพานประแสสิน ข้ามปากแม่น้ำประแสร์ เป็นจุดชมวิวทะเลและปากแม่น้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านอาชีพประมง สองฝั่งแม่น้ำ มีร้านค้า ร้านอาหารทะเลริมชายทะเล

บริเวณใกล้เคียงมี สถานที่น่าสนใจเช่น

ทุ่งโปร่งทอง หรือผืนป่าโกงกางใกล้ปากแม่น้ำ สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำดื่มบรรยากาศยามค่ำคืน ชมแสงหิ่งห้อยนับพันระยิบระยับตลอดแนวลำน้ำ และช่วงกลางวันท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของผืนป่าโกงกางที่ยืนตระหง่านเป็นกำแพงตลอดแนวปากน้ำประแสร์ ป่าที่อุด...
read more
工业1环大桥是横跨湄南河的北部,介于磅蓬区,然纳佤县,曼谷市,和希望区,帕拉不拉灯县,北榄府,作为拉长的一对尼龙钢缆宽7条通道,有较高的塔,需要两座,大桥长326米,是混凝土结构和铁,在大桥长度的128米之后是混凝土结构,桥中间距离水面大约50米,为了让油轮或是货物能通过,工业2环大桥是横跨湄南河南部,介于希望区和绑亚怕咧区,帕拉不拉灯县,北榄府,作为拉长的一对尼龙钢缆宽7条通道,有较高的塔,需要两座,大桥长398米,是混凝土结构和铁,在大桥长度的152米之后是混凝土结构,桥中间距离水面大约50米,为了让油轮或是货物能通过,为了要进入呆运河码头,西方是所以从湄南河入口分线路出去。... read more
陛下慷慨地签署了关于2553年4月22日我会将托盘运输路线的网络。通过乌隆他尼,加拉信省农凯到莫拉限府这是通往印度支那东或西科莫米克·科里纳大肠杆菌斯奈德将距离缩短为100多公里运输农产品。特别是农区的硅临屋区到加拉信为了缩短80多公里的距离。
同样在餮素哒桥,可以俯瞰美丽的风景。...
read more
有传言,在满月那天会有一双拥有红眼睛的小白兔出现在这座桥上,在桥上展示关于它们对爱情的信心。... read more
“廷素拉暖大桥”是以泰国一个伟大的人的名字来命名的,以表彰他一生为国为民效力的业绩。... read more

ร้านอาหารใกล้เคียง