โบราณสถาน สมัยทวารวดี

448
รวมโบราณสถานสำคัญๆ ในสมัยทวารวดี ในประเทศไทย(ปัจจุบัน)

“ทวารวดี” อาณาจักร์โบราณ อายุเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 (พ.ศ. 1100) ถึงพุทธศตวรรษที่ 15 (พ.ศ. 1400) แถบจังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน เป็นสถานที่ค้นพบโบราณสถานและวัตถุหลักฐานมากที่สุด จึงคาดว่าเป็นจุดศูนย์รวมของอาณาจักรทวารวดี ครอบคลุมจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี ลพบุรี ไปจนถึงภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า ชาวมอญและละว้าในอาณาจักรทวาราวดีมีการติดต่อค้าขายทางทะเลอย่างกว้างขวาง เพราะมีเส้นทางออกสู่ทะเลมากมาย เมื่อความรุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีค่อยๆเสื่อมลง ฝ่ายขอมจึงฉวยโอกาสเข้าตีเมือง อาณาจักรทวารวดีถึงกาลล่มสลายและตกอยู่ในอำนาจของขอมอย่างสมบูรณ์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 16

ในสมัยอาณาจักรทวารวดีได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธและฮินดู สถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีที่หลงเหลือถึงปัจจุบันจึงมักเหลือเพียงซากฐานโบราณสถาน ดังเช่นที่พบในแหล่งโบราณคดีที่นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และลพบุรี มักก่ออิฐและใช้สอดิน บางแห่งมีการใช้ศิลาแลงบ้าง การก่อสร้างบริเวณฐานเจดีย์มักเป็นรูปฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ย่อมุม และมีบันไดลงไปด้านล่าง ส่วนเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำมียอดแหลมอยู่ด้านบน สันนิษฐานว่าเป็นแบบอย่างที่รับจากศิลปะอินเดียสมัยปาละ

กล่าวคือ สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับประติมากรรม ได้แก่ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ต่างๆ ซึ่งมักอยู่ในสภาพปรักหักพัง ส่วนใหญ่เป็นอาคารก่ออิฐสอดิน มีแผนผังแตกต่างกันออกไป เช่น ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือผังกลม อิฐที่ใช้มักมีขนาดใหญ่ มีแกลบผสม หรืออาจใช้ศิลาแลงบ้างในบางครั้ง ในจังหวัดนครปฐม ได้พบสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี อยู่หลายแห่งด้วยกัน ที่สำคัญเช่น เจดีย์พระประโทน เจดีย์จุลประโทน เจดีย์วัดพระเมรุ เป็นต้น

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมทวารวดีเท่าที่มีการสำรวจทางโบราณคดี อาทิ วัดพระเมรุและเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม ปรากฏประติมากรรมดินเผาและปูนปั้นประดับอยู่รอบฐาน (ส่วนใหญ่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม) และที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี บ้านโคกไม้เดน จังหวัดนครสวรรค์ เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
帕摩诃佛塔佛统大佛塔是世界上最大的国家。他签署了新的公司。可能是年纪比在暹罗宝塔宝塔 。目前位于佛统旧文件告诉我们。 40米的高度5英尺床床。卧佛来了填补了佛牙舍利是神圣的佛牙是当他进入,去崇拜佛统大佛塔讽刺的是出现一个包含佛菩萨的遗物投掷了一千多年的国王面前 。废止宝塔宝塔是钟的圆形底座在一个点之一进行几次。人们称之为战斗曼谷。
 有理由相信,佛陀已经到了躺在那里。手工砖和形成这是由古代起来到大一堆碎砖下来。当向下挖几英尺长的砖腕尺。十二英寸大页面之前至少六英寸是可能的宝塔是细分。再有就是内衬上有四个寺山上的宝塔。大教堂卖卧佛寺的寺,佛寺和各种 。大礼堂地球上的寺庙。由于岛上有五米左右的高度。岛上最高的佛塔, 2肘宝塔20米九顶宝塔高度8英尺,从岛上的高度8英尺九顶宝塔高度,从排名前九位顶宝塔40米2肘统治的主要岛屿的高度。摩诃传承给主要的恢复。的鬼任何陛下湄南河佐尼...
read more
契迪目前假设是围绕2324年建成位于主宝塔西侧约20米,假设从原来的200岁的芯片,因为牧师的举动,刻有字母和数字的石膏修补的这些证据在2456年。假定为约2366内置 - 2370是对应于全国佛教契迪办公室。
 宝塔审议了载金一夸脱在佛陀的遗物的措施。原来最古老的佛塔和四出土古物在这方面,许愿兵马俑佛在位恢复。还出土青铜金翅鸟大也。传说是接班人。传说先生翁塔Padhone灵敏度和功率和神话Prapathomchedi Padhone宝塔。主的会展尼康版和黄金先生。说是相似
宝塔位于小陶斯卡拉汉的。创建曼仔主要城市。黄金具有讽刺意味的​​问婆罗门把与主斯里兰卡的文物交流。但已被拒绝会感到愤怒营起飞到一个新的城市被称为“温泉节” ,并建立了小一大长巨型躺椅,然后提出了营拿黄金来衡量城市斯里兰卡填写苏皖佛塔。后来,当1199雨季的城市只是一个上帝的冰景前的时代...
read more
旧城区,前身为斯特历史公园 , “市原谅麦”,后来改为“ 斯特城”的城市是建立在高棉力量的时代。据估计,至少1000年的碧差汶是沟渠和土堤包围的小镇。城市斯里兰卡THEP内约2889英亩或4.7公里。一个区域分为两部分:城市的部分形近圆形的约1.5公里,直径先后获得八个通道的内部空间是平坦的波、池塘和沼泽散和考古遗址挖掘它。并没有被挖掘有关城市的外部矩形的外观以城市为城市与第二部分的一部分70 。频道分为七个沟渠,池塘散落。而且分散遗体的城市,以同样的方式。
 
纪念碑和地标在公园包括斯特历史公园圣地,离高考稍微偏右。 THEP不是古祠堂,是民间常用的崇拜。每年都会有牺牲。在二月份(最多3个月内3 )普朗硅THEP是一个古老的高棉建筑面朝西。建砖和红土教会的本质。红土基地下方的莲花底座竖框。相同的基本元素高棉建筑用砖。在这方面发掘中...
read more
Sri Mahosot古镇Khok Pip Subdistrict位于Ban Khok Wat,是一个大型的Dvaravati古城。看起来像椭圆或圆角矩形该市面积约700莱,有护城河和泥土墙。城墙围绕着护城河。在这个城市,有超过100个古代遗址,池塘,分散的池塘,大概是在Dvaravati建造的。大多数发现的证据通常与婆罗门或印度宗教有关,如寺庙,寺庙,Siwaleng,Si Mahosot的重要历史遗迹。古老的城市中心组18世纪佛教时代是寺庙群基础与红土砖顶背部有一个红土池塘。发现的古物包括各种雕像和陶器碎片,华富里,素可泰,大城府和拉达那哥欣时期。
Phukhao Thong是一个圆形的宝塔。像O-up一样,Dvaravati时期,25号历史遗址,是一座长方形建筑的神圣基础用红土建造11世纪的佛教徒12岁,Sa Kaeo遗址是一个古老的考古遗址游泳池挖到了天然红土层。位于西南部,在Si...
read more
他的足迹镌刻在武唐黎足迹模型是建立与绿色的石头。看起来不一样其他的脚印被发现的脚印凸。近似大小65.5厘米长。 141.5厘米。考古学家评论说大约14-16年龄世纪还发现了一个利基内的石佛和许多其他文物。... read more
美术系挖掘和研究古代城市古城BUA家,许多人发现的考古证据像许多古老的佛头,证据这些都是陈列在国家博物馆。并部分保留在古城BUA家, 基础教育和研究在这个古城BUA家,影响了艺术的笈多王朝多年。... read more
老庙创建约1516世纪,仍然完好无损。类似吴哥窟。
形状为长方形阳台,这座教堂是由砖和石头。坐落在一个长方形的底座与周围的露台的基础途径。周围的佛塔寺庙的庭院。石头佛和Dvaravati,华富里府和大城府。供奉在周围的楼梯展位,进入宝塔的身体,宝塔为12米,直径8英尺。...
read more
古树林剧场为椭圆形,近圆形。周围沟渠和护堤。约3,000亩,有一个直径约700-800米的屏障前,有两个泥土地面,但只有一个外层。土堤是比外层更高。但泥土地面较厚。其特性毗邻坝原线。这相当于海岸适用于商业海洋也是周边养殖。以同样的方式作为泰国靠近古Dvaravati 。... read more
普拉罗蒂城,是一个人口密集的古城,位于帕纳萨尼空县那普拉沓区。普拉罗蒂城距离帕纳萨尼空县仅1公里。从发现的历史文物上来看,普拉罗蒂城建于公元12-16年间。普拉罗蒂城是一个大城,周围地区适合种植水稻,并有好几条河流经过,水源丰富,水运繁荣。... read more
陈森古城,面积约300亩,护城河是在护城河外围的一座小山之上,因此在该地区被称为“陈森河”。
类型是由陶器如还愿珠,石灯笼如莲花底座,法轮,金属抛光石斧。
这些文物目前保存在陈森寺的陈森博物馆,耳环由铅或锡青铜矛制成...
read more
农莫昂古城告诉人们,所谓的非更宽的古老山城的土堆是椭圆形的。约216公顷有护城河2考古学家包围的区域所发现的。砂岩城垛艺术在城市和周边地区。有没有大块的陶器碎片四处散落的土堆。这些陶器碎片,无论是写在红色的。这种刮在土壤和条纹线Dvaravati时期(12-16世纪)没有发现任何证据墓葬。
假设佛教的到来给农莫昂古城。传统的土葬发生了变化。土层深厚的历史证据被发现的兴趣。这个古老的城市在这里有一个解决自史前时代(底)约2500年的人类骨骼,人们按照古老的传统时下埋葬。随着嵌入式工具顺着身体,如盆和陶器。这两种画和条纹线划伤包括青铜手镯五颜六色的珠子,贝壳,兽骨等。
还有一个发现工具钢锄头,镰刀,和动物,如鹿,麋鹿和鱼类的骨头。请记住,谁住在这里的人。农业还有人住在这里,直到华富里府时期( 16-17世纪),并最终放弃古城位于班纳河粉非城市,远离各区镇约80公里。...
read more
佛像是Dvaravati的雕像,用红砂岩建造像水银一样,吉祥站立的形象同时完成。事实证明,自从两个佛像创作以来,雨必须是季节性的。吉祥站佛像两个佛像和Phra Kantharawichai是一个神圣的佛像是Kantharawichai区人民的寺庙还有Mahasarakham省的每个人是否要向祝福致敬或在誓言可以在各方面满意
传说中的佛陀传说还有大佛
站立的菩萨雕象,Suwannawat Kantharawichai区有一个故事,该地区是Kantharawichai区。原本是一个名叫的城市塔尔皇城汽车有一个州长后来,它成为G陀罗最后一个城市G陀罗的最后一个城镇。 Thao Lin Thong或Singto-Black黑狮神是残酷的,并从他们的父亲手中夺取王位。通过控制,监禁和饿死并下令杀死试图偷偷带食物的母亲在黑狮之后,这个城市已经统治了这座城市。只有热量。占星家因此建议创造一个佛洗礼的伙伴...
read more
历史文物或文物阿亚库乔在发的佛塔。酷似三天施工前一起宝塔,八角砖出现。作为一个例子,牛奶是一种矩形的角落。 4路达装饰用灰泥建造楼梯。接下来是八边形。练了这是建宝塔在大城府的基础模型。钟和建造期间的顶部。各地在低女儿墙发现的遗物雕刻佛像。相信村民玛莎的骨灰在主。
施工艺术是10米长8方形凹部12小基宽10米重叠式高从基地到相信宝塔包含前8米。成年公民的尊者骨头尊重。人参蒋介石的战争摧毁一切都在阳光明媚的天空,但不破坏亚库塔特是古物保持相对完好的元素。它已经恢复。佛塔 。 (约13-15年),坐落在外地的房子北面护栏加拉信加拉信省,距约19公里...
read more

ร้านอาหารใกล้เคียง