วัดประจำรัชกาล

4994
วัด เป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย มาหลากหลายรัชกาล วัดที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดเอาที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็นสำคัญ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดประจำรัชกาล
这座皇家寺庙有50.38亩,位于大皇宫南面,北面靠近泰王路,东面靠近南赛路,南面靠近经济路,西面靠近马哈拉路,有策攀路,两侧白色的高墙把佛教圣地和寺院明确的划分。
 在石碑上的证据说道,国王拉玛一世之后,建立了皇宫,他主动说,在大皇宫有两座古老的寺庙,北面是闩寺,南面是颇塔兰寺,国王才下令说让皇家贵族技术人员去维修,从2331年开始用7年零5个月又28天的时间维修完成和下令说2344年要庆祝,新名称“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ” "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"
 国王拉玛3世下令说让长时间的恢复,长达16年又7个月,寺庙区的南部和西部,是这的大佛佛学教堂的天堂,建立了新的佛,寺庙的亭子和装修新的鳄鱼池成为在寺庙里每条都存在的古迹,最后的装修时间是在2525年庆祝曼谷成立200年,只是把旧的修建得更好...
read more
 黎明寺,是在大城时代建造的一座寺庙,位于湄南河的西面,原名叫做“槟榔青寺”槟榔青区,位于寺庙区,在后来改名为“外槟榔青寺”因为有新建成的寺庙在同一区,但是位于更加靠近曼谷艾运河,名为“内槟榔青寺”后来在2310年当国王想搬皇宫的想法,和吞武里军队乘船而下,当到达“外槟榔青寺”的时间刚好是黎明,所以才把“外槟榔青寺”更名为“通知寺”为了纪念光明已经到来的时间刚好是黎明,当国王下令把皇宫从大城搬到这里和吞武里可以建造新的皇宫,有区法院,位于“通知寺”的中间。
 皇宫才不允许有佛教寺庙,除了在吞武里时代的这段时间,相信说“通知寺”是一座“国民寺”还有就是说这座寺...
read more
本发明摩诃寺拉姆省。修道院优雅Ratchaworawihan类型在Mongkut国王下令由古老的传统建造。在首都将是第三个寺庙的一个关键措施是玛哈泰寺,寺寺和寺庙。素可泰素可泰,彭世洛和大城府的。但在此期间殿下公主诗苏拉Surasinghanat 。国王拉玛1系Bovornsathanmongkol宫下令成立锁存器。为新寺服装新闻。并将其更改为佛寺斯里善佩寺。但后来,该举措是在曼谷笏玛哈泰寺。更名为佛寺玛哈泰斯里善佩寺进行了测量。她和爆炸的Hrirak ษ s诱导玛希隆王子殿下的儿子她。王子克罗姆帕斯苏达保护她的统治为沿谁恢复寺庙一个后来被称为佛寺发明,但只有缺乏。于是,他创造了履行的古老传统。并致力于为当事人的教派,他本人和老板去寺庙官员在靠近大皇宫区一所教堂的公平解决的一个公平的解决僧人。笏是一个罗马神庙公平的解决作出了建庙。神职人员在教会,因为其他各方按公平解决从玛哈二阶俊博的寺庙转... read more


拉扎波丕大司马寺国王拉玛五世国王创建一วัดประจำรัชกาล1869年时由王子发明的,应该在儿子prabaiณรงหริรักษ์群件技术(儿子拉玛一世)prabai克罗姆銮佩สาตร苏河、经济和安全ธิกร总统(张)施工泵malakul主任建筑风格,结合欧洲建筑外观内部装饰设计西和她的皇家为拉扎波丕大司马寺,国王建造并有一石柱峰是司马雕刻成SEMA法轮8柱是司马长城8方向“皇家寺院建筑”是指上帝创造“大司马静态RAM”指的就是有一大特殊的SEMA修道院

 

 ...
read more
班尼威寺
是第一座皇家寺庙,拉玛国王3世下令要建的,古老的传统在第三圣殿的一个重要举措,它需要资本是摩诃寺的恢复。如 素可泰,彭世洛府和素可泰府,大城府。然而,在此期间。国王明确指示建立的班尼威寺和佛寺斯里兰卡。    但是接下来国王说,在曼谷还没有一座皇家佛塔。更改名称佛寺的斯里兰卡摩诃寺。和他表示。神明的儿子国王自然护理署,皇家公主斯里兰卡苏达。她的统治,重建寺庙随着一个寺庙,后来恢复到缺乏发明的迹象,但也仅仅是它的成立是为了履行古老的传统。并奉献给自己的主人和仆人的人在大皇宫附近的一个教堂的错误位于节的错误结束。是从错误的第一座教堂始建年底。在这个教堂的牧师,因为对方的一个寺庙到寺庙摩诃二阶俊博的错误。     发明是建立在一次公共服务的一部分土地,原建筑在2407国王命名“班尼威寺...
read more
国王拉玛2世要这一工程的进程和介绍新寺庙的景点,“苏塔寺”在国王拉玛3世建成,这座寺庙的宝塔和其他寺庙的塔不一样,因为有动物认为宝塔是很好的栖息地,(佛教7种中重要的树)取代了它的地盘。
 重要的感兴趣的地方,释迦牟尼佛,庙的主体是素可泰的皇家大礼堂和寺庙的大门,这也是一个伟大的艺术,在皇家历史时代。 
在绑陇城路 庙前有秋千架,是国王拉玛一世下令建设的佛堂有相当于帕那清寺的大型佛堂,成为帕那空的优雅,国王命名为“苏塔寺”但是还没来得及建成,国王就升天了。...
read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง