สถานที่ท่องเที่ยว สายมู ห้ามพลาด

831
7 จุด สถานที่ท่องเที่ยวสายมู ไม่พลาด

为Prasat Thong国王统治时期建筑,建于大城晚。位于运河岸边,Chaturamuk大理石寺Chaturamuk大理石寺是长40米,宽80米,铺有石,玉绿色的卡拉奇。
...
read more
国王拉玛一世下令说举办曼谷市嵌入式支柱的仪式,当2325年4月21号星期天,包装在全曼谷市范围内的支柱 ,按原来的样子做,直径75厘米,高27厘米,但是在国王拉玛4世重新建新的代替原来损坏的,高达108英寸,宽70英寸,位于最显眼的佛堂里面,在现在的城市的支柱里面还有重要的佛像,是保佑神,天主鼓塔,佛衣城,哲杜教父。... read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง