“Phra Maha Chedi Phra Buddha Dharma宣布是南部最美丽,最大的宝塔”

Phra Maha Chedi Phra Buddha Dharma宣布位于Phut Chedi的Rattanakit路的Wat Phutthathiwat,坐落在一座39米宽,39.9米高的小山上,是南部最美丽和最大的佛塔。在Phra Maha里面,Chedi包含了遗物建筑艺术是Srivichai应用的建筑。


所有评论

(清单 0 审查)

附近的地方

sa tan na tie ban dam bon公园 sa tan na tie ban dam bon公园 (清单 0 审查)

ห่าง 0.75 กิโลเมตร

Betong 城(Betong city) Betong 城(Betong city) (清单 0 审查)

ห่าง 1.98 กิโลเมตร

泰国最南端石碑 泰国最南端石碑 (清单 0 审查)

ห่าง 6.01 กิโลเมตร