ตามรอยลิซ่า เที่ยววัดอยุธยา

439
ทริปตามรอยลิซ่า เที่ยวเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาฯ
佛寺玛哈泰是大城府历史公园里的一座寺庙。
玛哈泰寺是大城时期最重要的寺庙之一。它是供奉佛教圣物的寺庙。 
历史
寺庙历史悠久,帕玛哈泰寺建于包若玛拉嘉一世(Borom Rachathirat I 1370-1388)时期,它的主塔曾高达约40米,是大城最早建成的高棉式佛塔之一,不过现在只剩下底部的基座,从围绕四周的佛塔上依稀可以看到当时以灰泥装饰的痕迹。...
read more
金色的佛像是大城府目前最完整的漂亮的佛像,高约6米,宽约4.40米。那帕拉玛寺圣殿是模仿原貌重建的。... read more

ร้านอาหารใกล้เคียง