พระพุทธรูปสี่มุมเมือง ทั่วไทย

2775
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระพุทธรูปสี่มุมเมืองที่ปกป้องรักษาประเทศไทยให้แคล้วคลาดปลอดภัย
Phra佛Nirakantrai Chaiwat Chaturathit或“城”的四个角落的mandapa泰国风格建筑,Chaturaphuk风格Lampang市政厅前国王,涌金1966年在自己的腰,高呼因此,之后他去铭记泰国佛图像的四个方向采用全金属黑伞村民称皇太后越南河粉大坝于1968年由美国领土事务。这个国家的四个方向供奉着四个人。北方被供奉在兰庞。它被视为无价之宝,是人们崇拜的对象。今天,这尊佛像几乎是镀金的。被前来敬拜的人所敬拜
佛陀Nirakhantrai Chaiwat Chaturathit它以一种冥想艺术——素可泰的佛陀形象为特色。明亮的脸,他的眼睛打开他的右手在左手左边的国王陛下的青铜49-inch圈大小供奉在庞大的墓砖结构,创建一个结构,它是用木头做的,与古代泰国瓷砖覆盖,百叶窗和镀金的面孔在所有四个侧面。...
read more
在大会堂对面东部的雕像佛陀是四个专为效忠的国土部陛下拉玛六世国王之一。和国王陛下普密蓬·阿杜德。于2511年12月27日陛下国王普密蓬·阿杜德是慷慨地提供给沙拉武里。... read more
Khao Kaen Chan原名Chan Chan Daeng高约141米,是全省最高的山峰山顶有一条道路从Chakri公园一侧乘车到山顶沿Petchkasem路在山顶可以看到Ratchaburi市的风景佛陀Nirokantrai Chaiwat Chaturathit有一座供奉的寺庙或村民打来电话“城市的四个角落”是国王陛下被慷慨创造的四位僧侣之一,供奉四个城市,包括拉差布里,南邦府,沙拉武里和博他仑。... read more
Phra Phutthanirokhantarai Chaiwat Chaturathit或者叫做“Phra Si Mum Mueang”是泰国南部的一座佛像,而且是博也伦的圣物。它被收藏在一座方形楼阁中,位于府办公厅和府的法院之间的地区。这座铜像是坐禅的姿势,是普密蓬·阿杜德国王陛下在1968年赠予本府的。 ... read more

ร้านอาหารใกล้เคียง