Sapporo Day1

1088
อาคารนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นศูนย์การจัดการของการพัฒนาฮอกไกโด มีต้นไม้เเละสระน้ำที่สวยงามหน้าอาคาร ซึ่งควรค่าแก่การเข้าชม ... read more

ร้านอาหารใกล้เคียง