5 จุดเช็คอิน ทุลุมิติย้อนอดีต อยุธยา

277
เปิด วาร์ป 5 จุด ทะลุมิติ ย้อนอดีต ข้ามกาลเวลา
ประมาณว่า น่าไปถ่ายรูปเช็คอิน แต่งชุดไทยสวยๆ ไปย้อนยุคสมัยอยุธยา
วัดหน้าพระเมรุ สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ. 2046 ภายในวิหารมีพระประธาน "พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" และพระศิลาเขียว พระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดี นอกจากนี้ยังมี หลวงพ่อเชียงแสนในวิหารด้านหลัง และหลวงพ่อขาว

ในวิหารหลวงใกล้ๆ ด้านข้างของวิหารใหญ่มีเจดีย์เก่าที่มีต้นไม้ใหญ่ห่อหุ้มเศียรพระ ทางด้านทิศตะวันตก อีกหนึ่งสถานที่น่าถ่ายรูปย้อนยุคเก็บเป็นที่ระลึก
read more
วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้าง และดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เศียรพระพุทธรูปที่ห่อหุ้มด้วยรากไม้ไปตามแนวกำแพง ทำให้เหมือนต้องมลขลัง ใกล้ๆ มีจุดเช็คอินตามรอยลิซ่า ไม่ควรพลาด หากมีนางแบบสักคนใส่ขุดไทยมาถ่ายรูปเป็นองค์ประกอบภาพ ของจะเท่ห์ไม่น้อย read more

กำลังเป็นที่นิยม

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง