“”

เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีการจัดแสดงวัตถุโบราณมากมาย เหมาะแก่การศึกษาหาความรุ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมาเลเซียมากๆ ทุกๆคนนั้นก็ยังสามารถเดินชมธรรมชาติรอบข้างพร้อมกับเพลิดเพลินกับกิจกรรมาต่างๆได้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์รัฐแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ปิดล้อมของพระมหากษัตริย์ราชาซิดอัลวีให้น้องชายและทายาท ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซิดศีลสีลมได้สร้างบ้านเรือนบนดินแดนปิดและย้ายครอบครัวเข้ามา จนกระทั่งเมื่อถึงการก่อตั้งสนธิสัญญากรุงเทพในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการขายที่ดินให้กับรัฐบาลของรัฐ ตั้งแต่นั้นมา พระราชวังจึงกลายเป็นบ้านพักของรัฐที่ปรึกษาอังกฤษของรัฐบาลรัฐ ที่ปรึกษาแรกของอังกฤษเมย์ฟรอสต์และลูกหลานของเขาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ 1941 ถึง 1943 รัฐบาลทหารถูกครอบครองโดยกองทัพญี่ปุ่นและใช้สําหรับรัฐบาลทหารไทย หลังจากมาเลเซียเป็นอิสระรัฐมนตรีเมืองแก้วเข้ามาใน ในช่วงต้นปี 1980 ต่อมาเมื่อนายกเทศมนตรี Dato '' Jaafar Hassan ย้ายเข้ามา ที่นี่กลายเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียง ในปี 1991 พระราชวังถูกรื้อถอนและสร้างพิพิธภัณฑ์ประจํารัฐปัจจุบันซึ่งโครงสร้างเหมือนกับบ้านเก่าทุกประการ ศูนย์โบราณวัตถุเมืองแก้ว


พิพิธภัณฑ์โคตาคายัง

分享

02000 Kuala Perlis, Perlis, มาเลเซีย Map

清单 0 审查 | 艺术与风俗,景点,博物馆

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

+6049770027

58

推荐旅行

管理你的旅行

Delete

所有评论

(清单 0 审查)