“”

ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำเชิงอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในพื้นที่มีร้านค้าจำหน่าย สินค้าพื้นเมือง อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของฝากต่างๆ การแสดง โชว์ช้าง กลุ่มนักท่องเที่ยว ร้อยละ 70 เป็นวัยรุ่นคนไทย ร้อยละ 10 เป็นชาวต่างชาติ ที่เหลือก็เป็นคนไทย แต่ไม่ใช่วัยรุ่น 


水上市场每天营业,时间10:00-21:00,如果是周末的话游客会很多。

更多详情请致电035-881733-4,035-881678

大城水上市场

分享

ใกล้วัดมเหยงค์ ต.ไผ่ลิง จ.พระนครศรีอยุธยา Map

清单 0 审查 | 艺术与风俗,景点,纪念品商店,商场,步行街市场

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

035-881733

6666

管理你的旅行

Delete

所有评论

(清单 0 审查)

附近的地方

Wat Samana Kottharam寺 Wat Samana Kottharam寺 (清单 0 审查)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

Wat Kudee Dao寺 Wat Kudee Dao寺 (清单 0 审查)

ห่าง 0.41 กิโลเมตร

Wat Maheyong寺 Wat Maheyong寺 (清单 0 审查)

ห่าง 0.43 กิโลเมตร

Wat Pradusongtham寺 Wat Pradusongtham寺 (清单 0 审查)

ห่าง 0.77 กิโลเมตร

阿瑜陀耶寺 阿瑜陀耶寺 (清单 0 审查)

ห่าง 0.95 กิโลเมตร

亚柴蒙考寺 亚柴蒙考寺 (清单 0 审查)

ห่าง 1.59 กิโลเมตร

大城行宫博物馆 大城行宫博物馆 (清单 0 审查)

ห่าง 2.05 กิโลเมตร

大城船只博物馆 大城船只博物馆 (清单 0 审查)

ห่าง 2.31 กิโลเมตร

帕南春寺 帕南春寺 (清单 0 审查)

ห่าง 2.39 กิโลเมตร

帕玛哈泰寺 帕玛哈泰寺 (清单 0 审查)

ห่าง 2.70 กิโลเมตร